onsdag 27 januari 2016

Rasism i Norr och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Hängd same

Vem kom först till Sameland?
På 1600-talet kom de första skrifterna ut med teorier om samernas ursprung. Nu år 2016 är samernas ursprung en omdiskuterad fråga. Inte minst på insändarsidor i norr.

Åsele på samiska övertejpat

I Norrlandspressen har samernas ursprung blivit en het fråga
Samernas ursprung har under 2000-talet blivit en het fråga på Norrlandspressens insändarsidor. Regelbundet finns insändare som ifrågasätter att samerna var först i Sameland, samernas ursprung och när de invandrat till ”Sverige”. Tämligen ofta har insändarna dessutom ett rasistiskt innehåll. Insändarna bygger huvudsakligen på antaganden och tyckanden om samerna är ett ”Urfolk”?

Vägskylt med samiska namn

Samerna som urfolk
Nu ska det sägas att ordet urfolk i folkrätten har ingenting med varifrån urfolken kommer, deras ursprung eller vem som kom först! Dock har det nya folkrättsligt begrepp ”urfolk”  startat diskussionen om samernas ursprung.
Urfolk” är ett folkrättsligt juridiskt begrepp och innebär i huvudsak att en folkgrupp funnits inom en nationalstat före nationalstatens riksgränser drogs upp. De som vill ifrågasätta samerna som urfolk måste således ifrågasätta om det fanns samer före Sveriges äldsta landsgräns år 1752. Tro det eller ej? Men, det finns de som gör det! Bara öppna Norrlandspressens insändarsidor och man förvånas regelbundet. Fråga är om inte utbildningssystemet och skolor misslyckats i utbildning om samerna? Fråga om inte informationen om samerna är för begränsad? Eller är det så att kunskap är fel sätt att bemöta okunskap?
FN:s mer exakta definition av urfolk är de folk som:
  • har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra,
  • anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium, och
  • strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer.
Nu ska det nämnas att FNs rapportör för urfolk, José Martínez Cobo, i sina slutrapporter till FN 1981 (30 July 1981E/CN.4/Sub.2/476), 1982 (10 August 1982E/CN.4/Sub.2/1982/2 ) och 1983 (5 August 1983E/CN.4/Sub.2/1983/21) använder sig av flera definitioner av urfolk. Den ovannämnda är den mest accepterade definitionen för urfolk. Tillägas ska att det engelska orden ”Indigenous People” i ILO konvention 169 och FN Deklarationen av urfolk av svenska UD till en början översattes med ordet ”Urbefolkning”. Något som ökade begreppsförvirringen. UD ändrade sig senare och använder numera ordet Urfolk.

Malå på samiska övertejpat

Samerna som nationell minoritet
Inte heller Europarådets konvention om nationella minoriteter har något med minoriteters ursprung att göra. Nationella minoriteter i Sverige är, enligt riksdagsbeslut, de folkgrupper som fanns i Sverige före andra världskriget. De som vill ifrågasätta samerna som nationell minoritet måste således ifrågasätta om det fanns samer före andra världskriget, dvs före 1940-talet!

Bloggfråga – Kan okunskap mötas med kunskap?
På den här bloggen skall jag försöka möta okunskap om samernas historia med kunskap. Eller går det inte att möta okunskap med kunskap?

Lars-Nila Lasko
Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

lördag 2 januari 2016

Växande svensk nationalism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån Kommer Samerna?
Samernas Ursprung Har intresserat Forskare åtminstone sedan Johannes Schefferus TID in 1600-talet. Män, fortfarande FLERA Hundra år EFTER Schefferus Tid ÄR fortfarande Samernas Ursprung en omdiskuterad Fråga.


Samernas Ursprung Har blivit sv het Fråga
Samernas Ursprung Har dessutom blivit sv  het Fråga  jag and Med  växande svensk nationalismen. På nationalistiska forum and nyhetssajter diskuteras about Samerna Kan räknas as   svenskar, Samernas Ursprung  and Närs de invandrat  till "Sverige". Debatten Bygger huvudsakligen in  antaganden  and tyckanden utan fakta.

Nationalistiska forum and Samernas Ursprung
På  www.nordfront.se  Kan man Lasa "Att Samerna skulle Vara Sveriges ursprungsbefolkning is a propagandamyt as Våra Fiender Använder sig AV and as, tyvärr, rotad ÄR Starkt intetsägande MANGA svenskar. Sverige befolkades söderifrån AV germanska folkstammar "... and in   www.nordisk.nu" lapparna kom Senare mottagare än germanerna bevisas AV Arkeologiska forskningsresultat. Sveriges äldsta fynd Nämnden för mänsklig Aktivitet Har hittats i Skåne ". Liknande  oseriösa kommentarer  also in  www.patriot.nu  and Andra nationalistiska forum.

Samernas Ursprung and begreppsförvirring
"Urfolk" ar Ett nytt begrepp i folkrätten and as införts i Nya folkrättsliga dokument as  ILO  konvention 169, (antagen AV International Labor Organisation år 1989), and  FN: s Deklaration Om urfolk, (antagen AV Förenta Nationerna år 2007). Begreppet urfolk ÄR Ett  juridiskt begrepp  and betyder integre The same sak as Ett folks Ursprung, varifrån Ett folk Kommer Eller vem as kom Först. Det Juridiska begreppet "urfolk" har Bara tillkommit FÖR Att Veta vilka folk mannen Talar about i FN dokument. Det Kunde Lika gärna hetat "Ecofolk" elller "Xfolk". Män, VÄRLDENS alla nationer tyckte "Urfolk" Passade Bäst and var Mest beskrivande.
Nu ska det tilläggas ATT i de folkrättsliga dokumenten heter det "ursprungsbefolkningar". This översatte UD Först till "Urbefolkning" och Senare till "Urfolk". Sa Ordet urfolk ÄR Bara en svensk Översättning.
Jag Kommer i NÄSTA blogginlägg närmare förklara Det folkrättsliga begreppet "Urfolk".
Begreppet urfolk HAR docka tolkats i nationalistiska forumet as vem as kom Först and startat sv het debatt about Samernas Ursprung.

Nationalism
Nationalism i sig Själv kan-hektar positiva, Trevliga and harmlösa uttrycksformer as jag exempelvis idrottssammanhang Närs människor hejar in tävlande from håla Egna nationen.
Män, nationalism Kan available ta sig Andra uttryckssätt Med ödesdigra konsekvenser Eller as Leder till motsättningar Mellan folkgrupper.
Nationalism ÄR Ett tankesystem as Bygger in iDEN about sv  särskild gemenskap  Inom nationens gränser. Numera Talar man about  Olika Typer AV nationalismen. De Olika nationalismerna Bygger in  Olika grundantaganden about Nationell gemenskap  and kost alltså Yttra sig in Skilda SATT.
Jag DAG HAR Forskare as Benedict Anderson and Andra  ifrågasatt de Nationella gemenskaperna  as verkliga företeelser. Jag Stallet Talar man about nationalism as "föreställda gemenskaper". Beroende in Vilken föreställning man har under about nationalitetens grunder and nationers-funktion Kommer Nationalismen also attR ta sig Olika tidigare.
Vissa torv nationalister Har föreställning about the English nationen historiskt Tillhör Eller Innehåller enbart sv  VISS  ras-Eller sv  VISS folkgrupp. Jag Sadana falla Fors argumentationer attR Samer integre kost hektar sv historisk Förankring jag Det Territorium  as bildar nationen Sverige. Från en Sådan  utgångspunkt  SÅ Måste Samerna  invandrat  Senare mottagare än det "Germanska" Eller "Svenska Folket".
Jag This bloggen Kommer Jag Med fakta visa på ATT  SÅ integre var Fallet.

Bloggfråga?
In This bloggen Skall Jag försöka mota okunskap about Samernas historia Med Kunskap. Eller Går Det integre Att möta okunskap Med Kunskap?

Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

fredag 1 januari 2016

Växande svensk nationalism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån Kommer Samerna?
Samernas Ursprung Har intresserat Forskare åtminstone sedan Johannes Schefferus TID in 1600-talet. Män, fortfarande FLERA Hundra år EFTER Schefferus Tid ÄR fortfarande Samernas Ursprung en omdiskuterad Fråga.


Samernas Ursprung Har blivit sv het Fråga
Samernas Ursprung Har dessutom blivit sv  het Fråga  jag and Med  växande svensk nationalismen. På nationalistiska forum and nyhetssajter diskuteras about Samerna Kan räknas as   svenskar, Samernas Ursprung  and Närs de invandrat  till "Sverige". Debatten Bygger huvudsakligen in  antaganden  and tyckanden utan fakta.


Nationalistiska forum and Samernas Ursprung
På  www.nordfront.se  Kan man Lasa "Att Samerna skulle Vara Sveriges ursprungsbefolkning is a propagandamyt as Våra Fiender Använder sig AV and as, tyvärr, rotad ÄR Starkt intetsägande MANGA svenskar. Sverige befolkades söderifrån AV germanska folkstammar "... and in   www.nordisk.nu" lapparna kom Senare mottagare än germanerna bevisas AV Arkeologiska forskningsresultat. Sveriges äldsta fynd Nämnden för mänsklig Aktivitet Har hittats i Skåne ". Liknande  oseriösa kommentarer  also in  www.patriot.nu  and Andra nationalistiska forum.

Samernas Ursprung and begreppsförvirring
"Urfolk" ar Ett nytt begrepp i folkrätten and as införts i Nya folkrättsliga dokument as  ILO  konvention 169, (antagen AV International Labor Organisation år 1989), and  FN: s Deklaration Om urfolk, (antagen AV Förenta Nationerna år 2007). Begreppet urfolk ÄR Ett  juridiskt begrepp  and betyder integre The same sak as Ett folks Ursprung, varifrån Ett folk Kommer Eller vem as kom Först. Det Juridiska begreppet "urfolk" har Bara tillkommit FÖR Att Veta vilka folk mannen Talar about i FN dokument. Det Kunde Lika gärna hetat "Ecofolk" elller "Xfolk". Män, VÄRLDENS alla nationer tyckte "Urfolk" Passade Bäst and var Mest beskrivande.
Nu ska det tilläggas ATT i de folkrättsliga dokumenten heter det "ursprungsbefolkningar". This översatte UD Först till "Urbefolkning" och Senare till "Urfolk". Sa Ordet urfolk ÄR Bara en svensk Översättning.
Jag Kommer i NÄSTA blogginlägg närmare förklara Det folkrättsliga begreppet "Urfolk".
Begreppet urfolk HAR docka tolkats i nationalistiska forumet as vem as kom Först and startat sv het debatt about Samernas Ursprung.

Nationalism
Nationalism i sig Själv kan-hektar positiva, Trevliga and harmlösa uttrycksformer as jag exempelvis idrottssammanhang Närs människor hejar in tävlande from håla Egna nationen.
Män, nationalism Kan available ta sig Andra uttryckssätt Med ödesdigra konsekvenser Eller as Leder till motsättningar Mellan folkgrupper.
Nationalism ÄR Ett tankesystem as Bygger in iDEN about sv  särskild gemenskap  Inom nationens gränser. Numera Talar man about  Olika Typer AV nationalismen. De Olika nationalismerna Bygger in  Olika grundantaganden about Nationell gemenskap  and kost alltså Yttra sig in Skilda SATT.
Jag DAG HAR Forskare as Benedict Anderson and Andra  ifrågasatt de Nationella gemenskaperna  as verkliga företeelser. Jag Stallet Talar man about nationalism as "föreställda gemenskaper". Beroende in Vilken föreställning man har under about nationalitetens grunder and nationers-funktion Kommer Nationalismen also attR ta sig Olika tidigare.
Vissa torv nationalister Har föreställning about the English nationen historiskt Tillhör Eller Innehåller enbart sv  VISS  ras-Eller sv  VISS folkgrupp. Jag Sadana falla Fors argumentationer attR Samer integre kost hektar sv historisk Förankring jag Det Territorium  as bildar nationen Sverige. Från en Sådan  utgångspunkt  SÅ Måste Samerna  invandrat  Senare mottagare än det "Germanska" Eller "Svenska Folket".
Jag This bloggen Kommer Jag Med fakta visa på ATT  SÅ integre var Fallet.

Bloggfråga?
In This bloggen Skall Jag försöka mota okunskap about Samernas historia Med Kunskap. Eller Går Det integre Att möta okunskap Med Kunskap?


Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan