onsdag 27 januari 2016

Rasism i Norr och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Hängd same

Vem kom först till Sameland?
På 1600-talet kom de första skrifterna ut med teorier om samernas ursprung. Nu år 2016 är samernas ursprung en omdiskuterad fråga. Inte minst på insändarsidor i norr.

Åsele på samiska övertejpat

I Norrlandspressen har samernas ursprung blivit en het fråga
Samernas ursprung har under 2000-talet blivit en het fråga på Norrlandspressens insändarsidor. Regelbundet finns insändare som ifrågasätter att samerna var först i Sameland, samernas ursprung och när de invandrat till ”Sverige”. Tämligen ofta har insändarna dessutom ett rasistiskt innehåll. Insändarna bygger huvudsakligen på antaganden och tyckanden om samerna är ett ”Urfolk”?

Vägskylt med samiska namn

Samerna som urfolk
Nu ska det sägas att ordet urfolk i folkrätten har ingenting med varifrån urfolken kommer, deras ursprung eller vem som kom först! Dock har det nya folkrättsligt begrepp ”urfolk”  startat diskussionen om samernas ursprung.
Urfolk” är ett folkrättsligt juridiskt begrepp och innebär i huvudsak att en folkgrupp funnits inom en nationalstat före nationalstatens riksgränser drogs upp. De som vill ifrågasätta samerna som urfolk måste således ifrågasätta om det fanns samer före Sveriges äldsta landsgräns år 1752. Tro det eller ej? Men, det finns de som gör det! Bara öppna Norrlandspressens insändarsidor och man förvånas regelbundet. Fråga är om inte utbildningssystemet och skolor misslyckats i utbildning om samerna? Fråga om inte informationen om samerna är för begränsad? Eller är det så att kunskap är fel sätt att bemöta okunskap?
FN:s mer exakta definition av urfolk är de folk som:
  • har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra,
  • anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium, och
  • strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer.
Nu ska det nämnas att FNs rapportör för urfolk, José Martínez Cobo, i sina slutrapporter till FN 1981 (30 July 1981E/CN.4/Sub.2/476), 1982 (10 August 1982E/CN.4/Sub.2/1982/2 ) och 1983 (5 August 1983E/CN.4/Sub.2/1983/21) använder sig av flera definitioner av urfolk. Den ovannämnda är den mest accepterade definitionen för urfolk. Tillägas ska att det engelska orden ”Indigenous People” i ILO konvention 169 och FN Deklarationen av urfolk av svenska UD till en början översattes med ordet ”Urbefolkning”. Något som ökade begreppsförvirringen. UD ändrade sig senare och använder numera ordet Urfolk.

Malå på samiska övertejpat

Samerna som nationell minoritet
Inte heller Europarådets konvention om nationella minoriteter har något med minoriteters ursprung att göra. Nationella minoriteter i Sverige är, enligt riksdagsbeslut, de folkgrupper som fanns i Sverige före andra världskriget. De som vill ifrågasätta samerna som nationell minoritet måste således ifrågasätta om det fanns samer före andra världskriget, dvs före 1940-talet!

Bloggfråga – Kan okunskap mötas med kunskap?
På den här bloggen skall jag försöka möta okunskap om samernas historia med kunskap. Eller går det inte att möta okunskap med kunskap?

Lars-Nila Lasko
Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

lördag 2 januari 2016

Växande svensk nationalism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån Kommer Samerna?
Samernas Ursprung Har intresserat Forskare åtminstone sedan Johannes Schefferus TID in 1600-talet. Män, fortfarande FLERA Hundra år EFTER Schefferus Tid ÄR fortfarande Samernas Ursprung en omdiskuterad Fråga.


Samernas Ursprung Har blivit sv het Fråga
Samernas Ursprung Har dessutom blivit sv  het Fråga  jag and Med  växande svensk nationalismen. På nationalistiska forum and nyhetssajter diskuteras about Samerna Kan räknas as   svenskar, Samernas Ursprung  and Närs de invandrat  till "Sverige". Debatten Bygger huvudsakligen in  antaganden  and tyckanden utan fakta.

Nationalistiska forum and Samernas Ursprung
På  www.nordfront.se  Kan man Lasa "Att Samerna skulle Vara Sveriges ursprungsbefolkning is a propagandamyt as Våra Fiender Använder sig AV and as, tyvärr, rotad ÄR Starkt intetsägande MANGA svenskar. Sverige befolkades söderifrån AV germanska folkstammar "... and in   www.nordisk.nu" lapparna kom Senare mottagare än germanerna bevisas AV Arkeologiska forskningsresultat. Sveriges äldsta fynd Nämnden för mänsklig Aktivitet Har hittats i Skåne ". Liknande  oseriösa kommentarer  also in  www.patriot.nu  and Andra nationalistiska forum.

Samernas Ursprung and begreppsförvirring
"Urfolk" ar Ett nytt begrepp i folkrätten and as införts i Nya folkrättsliga dokument as  ILO  konvention 169, (antagen AV International Labor Organisation år 1989), and  FN: s Deklaration Om urfolk, (antagen AV Förenta Nationerna år 2007). Begreppet urfolk ÄR Ett  juridiskt begrepp  and betyder integre The same sak as Ett folks Ursprung, varifrån Ett folk Kommer Eller vem as kom Först. Det Juridiska begreppet "urfolk" har Bara tillkommit FÖR Att Veta vilka folk mannen Talar about i FN dokument. Det Kunde Lika gärna hetat "Ecofolk" elller "Xfolk". Män, VÄRLDENS alla nationer tyckte "Urfolk" Passade Bäst and var Mest beskrivande.
Nu ska det tilläggas ATT i de folkrättsliga dokumenten heter det "ursprungsbefolkningar". This översatte UD Först till "Urbefolkning" och Senare till "Urfolk". Sa Ordet urfolk ÄR Bara en svensk Översättning.
Jag Kommer i NÄSTA blogginlägg närmare förklara Det folkrättsliga begreppet "Urfolk".
Begreppet urfolk HAR docka tolkats i nationalistiska forumet as vem as kom Först and startat sv het debatt about Samernas Ursprung.

Nationalism
Nationalism i sig Själv kan-hektar positiva, Trevliga and harmlösa uttrycksformer as jag exempelvis idrottssammanhang Närs människor hejar in tävlande from håla Egna nationen.
Män, nationalism Kan available ta sig Andra uttryckssätt Med ödesdigra konsekvenser Eller as Leder till motsättningar Mellan folkgrupper.
Nationalism ÄR Ett tankesystem as Bygger in iDEN about sv  särskild gemenskap  Inom nationens gränser. Numera Talar man about  Olika Typer AV nationalismen. De Olika nationalismerna Bygger in  Olika grundantaganden about Nationell gemenskap  and kost alltså Yttra sig in Skilda SATT.
Jag DAG HAR Forskare as Benedict Anderson and Andra  ifrågasatt de Nationella gemenskaperna  as verkliga företeelser. Jag Stallet Talar man about nationalism as "föreställda gemenskaper". Beroende in Vilken föreställning man har under about nationalitetens grunder and nationers-funktion Kommer Nationalismen also attR ta sig Olika tidigare.
Vissa torv nationalister Har föreställning about the English nationen historiskt Tillhör Eller Innehåller enbart sv  VISS  ras-Eller sv  VISS folkgrupp. Jag Sadana falla Fors argumentationer attR Samer integre kost hektar sv historisk Förankring jag Det Territorium  as bildar nationen Sverige. Från en Sådan  utgångspunkt  SÅ Måste Samerna  invandrat  Senare mottagare än det "Germanska" Eller "Svenska Folket".
Jag This bloggen Kommer Jag Med fakta visa på ATT  SÅ integre var Fallet.

Bloggfråga?
In This bloggen Skall Jag försöka mota okunskap about Samernas historia Med Kunskap. Eller Går Det integre Att möta okunskap Med Kunskap?

Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

fredag 1 januari 2016

Växande svensk nationalism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån Kommer Samerna?
Samernas Ursprung Har intresserat Forskare åtminstone sedan Johannes Schefferus TID in 1600-talet. Män, fortfarande FLERA Hundra år EFTER Schefferus Tid ÄR fortfarande Samernas Ursprung en omdiskuterad Fråga.


Samernas Ursprung Har blivit sv het Fråga
Samernas Ursprung Har dessutom blivit sv  het Fråga  jag and Med  växande svensk nationalismen. På nationalistiska forum and nyhetssajter diskuteras about Samerna Kan räknas as   svenskar, Samernas Ursprung  and Närs de invandrat  till "Sverige". Debatten Bygger huvudsakligen in  antaganden  and tyckanden utan fakta.


Nationalistiska forum and Samernas Ursprung
På  www.nordfront.se  Kan man Lasa "Att Samerna skulle Vara Sveriges ursprungsbefolkning is a propagandamyt as Våra Fiender Använder sig AV and as, tyvärr, rotad ÄR Starkt intetsägande MANGA svenskar. Sverige befolkades söderifrån AV germanska folkstammar "... and in   www.nordisk.nu" lapparna kom Senare mottagare än germanerna bevisas AV Arkeologiska forskningsresultat. Sveriges äldsta fynd Nämnden för mänsklig Aktivitet Har hittats i Skåne ". Liknande  oseriösa kommentarer  also in  www.patriot.nu  and Andra nationalistiska forum.

Samernas Ursprung and begreppsförvirring
"Urfolk" ar Ett nytt begrepp i folkrätten and as införts i Nya folkrättsliga dokument as  ILO  konvention 169, (antagen AV International Labor Organisation år 1989), and  FN: s Deklaration Om urfolk, (antagen AV Förenta Nationerna år 2007). Begreppet urfolk ÄR Ett  juridiskt begrepp  and betyder integre The same sak as Ett folks Ursprung, varifrån Ett folk Kommer Eller vem as kom Först. Det Juridiska begreppet "urfolk" har Bara tillkommit FÖR Att Veta vilka folk mannen Talar about i FN dokument. Det Kunde Lika gärna hetat "Ecofolk" elller "Xfolk". Män, VÄRLDENS alla nationer tyckte "Urfolk" Passade Bäst and var Mest beskrivande.
Nu ska det tilläggas ATT i de folkrättsliga dokumenten heter det "ursprungsbefolkningar". This översatte UD Först till "Urbefolkning" och Senare till "Urfolk". Sa Ordet urfolk ÄR Bara en svensk Översättning.
Jag Kommer i NÄSTA blogginlägg närmare förklara Det folkrättsliga begreppet "Urfolk".
Begreppet urfolk HAR docka tolkats i nationalistiska forumet as vem as kom Först and startat sv het debatt about Samernas Ursprung.

Nationalism
Nationalism i sig Själv kan-hektar positiva, Trevliga and harmlösa uttrycksformer as jag exempelvis idrottssammanhang Närs människor hejar in tävlande from håla Egna nationen.
Män, nationalism Kan available ta sig Andra uttryckssätt Med ödesdigra konsekvenser Eller as Leder till motsättningar Mellan folkgrupper.
Nationalism ÄR Ett tankesystem as Bygger in iDEN about sv  särskild gemenskap  Inom nationens gränser. Numera Talar man about  Olika Typer AV nationalismen. De Olika nationalismerna Bygger in  Olika grundantaganden about Nationell gemenskap  and kost alltså Yttra sig in Skilda SATT.
Jag DAG HAR Forskare as Benedict Anderson and Andra  ifrågasatt de Nationella gemenskaperna  as verkliga företeelser. Jag Stallet Talar man about nationalism as "föreställda gemenskaper". Beroende in Vilken föreställning man har under about nationalitetens grunder and nationers-funktion Kommer Nationalismen also attR ta sig Olika tidigare.
Vissa torv nationalister Har föreställning about the English nationen historiskt Tillhör Eller Innehåller enbart sv  VISS  ras-Eller sv  VISS folkgrupp. Jag Sadana falla Fors argumentationer attR Samer integre kost hektar sv historisk Förankring jag Det Territorium  as bildar nationen Sverige. Från en Sådan  utgångspunkt  SÅ Måste Samerna  invandrat  Senare mottagare än det "Germanska" Eller "Svenska Folket".
Jag This bloggen Kommer Jag Med fakta visa på ATT  SÅ integre var Fallet.

Bloggfråga?
In This bloggen Skall Jag försöka mota okunskap about Samernas historia Med Kunskap. Eller Går Det integre Att möta okunskap Med Kunskap?


Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan


tisdag 29 december 2015

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv av Lars-Nila Lasko

Definition av en samisk familj
Under 1950 till 1970 talen fanns bland samer ett skämt om hur man definierar en samisk familj. Svaret var 1 pappa, 1 mamma, 2 barn och 1 hund, samt 1 lappolog (forskare om samer).

 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Samerna - Det mest utforskade folk i världen?
Den skämtsamma historien har faktisk ett litet uns av sanning. Det finns ett otal antal forskningsrapporter om samerna i stort sett allt möjligt. Redan på 1600-talet och framåt bekostade svenska staten forskningsexpeditioner till Lappland för att ta reda på vilka samerna var.

Synen på samerna från andra ögon
Det mesta som forskats och skrivits om samerna är från andra folk.
Det skulle dröja till år 1972 innan samerna fick sin egen forskningsinstitution ”Sámi Instituhtta” i Kautokeino och samerna själva producerade forskning om sig själva. I dag ser bilden en helt annan ut med ett stort antal samiska forskare och samiska forskningsinstitutioner.

Dagens forskare, oberoende om de är samer eller inte, om samerna skall absolut inte förringas. Forskningen skall vara fri och objektiv, samt all kunskap är bra. Men, så har det inte alltid varit!

Flera historiker genom tiderna har ansett att samerna inte ens har någon historia som K.B. Wiklund,  Björn Collinder, Gustav von Duben med flera….eller som en annan historiker uttryckte det ”Samerna är det historielösa folket”.

 Lars-Nila Lasko


Samisk historiska från ett samiskt perspektiv
Den här bloggen är avsett att informera om samernas historia från ett samiskt perspektiv.  Samma sak och samma händelse kan tolkas olika beroende på hur man betraktar ett föremål eller en företeelse. Det här är en blogg som ser på samisk historia med andra glasögon än du är van vid…

Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån kommer samerna?
”Samernas ursprung” är temat som inleder denna blogg och som jag kommer att belysa från såväl historiska dokument till det senaste inom DNA-forskning.
Du kommer inte att få ett svar på en konkret ort där samerna kommer ifrån. Frågan är mer komplicerad än så och innehåller en mängd andra frågor som kanske aldrig kan besvaras?
 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Vi är alla unika
Varje människa är en unik blandning och sammansättning som under årtusenden format den du är och just du. Likaså är varje folk en unik blandning och sammansättning som under mycket lång tid format en etnicitet som existerar just nu. Vi kommer alla från Afrika.

När blev samerna samer?
Någonstans på människans väg från Afrika till Sameland uppstod folkgruppen samerna. Men, när blev ett folk ett folk med den etnicitet den har i dag? För samernas del när blev samerna samer?
 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

När blev samiskan samiska?
Men, samernas ursprung är mer komplicerad än så. När och hur uppstod det språk som samerna kallar samiska? Dessutom kan man fråga sig om samiska är ett eller flera språk? Varje språkgrupp använder sitt eget alfabete, sin egen ortografi, sina egna uttal, samt måste i vissa fall använda tolk eller ett tredje språk för att förstå varandra. Kanske en definitionsfråga på vad ett språk är? Hur som helst innehåller samiskan hemligheter och koder som ingen ännu har kunnat lösa och som har med samernas ursprung att göra. Teorier om samiska språket eller språkens ursprung har ställt lingvister mot varandra, lingvister mot socialantropologer och nu senast lingvister och socialantropologer mot dna-forskare. Var det så att samerna haft ett annat ureuropeiskt språk från början och bytt språk på grund av en finsk-ugrisk majoritetsinvandring? Eller är det tvärt om som några dna-forskare menar? DNA-forskning har visat att exempelvis finländska språkgruppen för inte så länge sedan var mycket liten och att samerna mycket väl kunde ha varit majoritetsfolket. Varför innehåller samiskan baltiska och urgermanska låneord eller är det tvärtom? Hur som helst är de vetenskapliga teorierna om samiska språken eller samiska språket många.

Historiskt perspektiv – Svenskarna ett ungt och samerna ett gammalt folk
Hade samiskan varit ett ungt språk som bildats relativt nyligen så hade det varit lättare att knäcka de samiska språkkoderna. Men, det är på grund av samiska språkets eller språkens gamla ålder som gör det svårt. För att få ett historiskt perspektiv kan nämnas att svenska språket uppstod omkring år 800 efter Kristi födelse, medan forskarna bråkar om vilket årtusende samiskan uppstod före Kristi födelse!
För att komplicera till det ytterligare om samernas ursprung utgör samernas bosättningsområde en ytterligare kod eller koder att knäcka. Vi vet att svenskan uppstod år 800 och Sverige uppstod några hundra år senare. Likaså vet vi var Sameland är i dag. Men, hur såg samernas utbredningsområde ut för 200 år sedan, 500 år sedan för att inte tala om 2000 år eller 3000 år sedan?
 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Samernas västliga och nordliga gräns
Samernas utbredningsområde västerut till Atlanten och norrut till Ishavet är lätt att fastställa.

Samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge?
Men, vart gick samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge? Samiska spår har hittats i södra Norge och i Mellansverige i form av ortsnamn, skriftliga dokument och några arkeologiska fynd. Här finns ett ytterligare problem att arkeologer i Mellansverige och Sydsverige inte letat efter samiska spår utan efter typiska svenska spår som svenska lämningar. Om man inte letar efter kåtagrunder så lär man nog inte hitta dom?
 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Samernas sydligaste gräns på kontinenten?
Men, vart gick samernas sydligaste gräns på kontinenten? I dag är man inom forskningen eniga om att samernas tidiga utbredningsområde även sträckte sig till kontinenten, dvs. på andra sidan av Östersjön. Men, hur långt söderut går teorierna isär? Några skriftliga dokument efter Kristi födelse talar om någonstans i Polen eller norr om Polen. En statlig utredning med historiker ansåg att samernas sydligaste gräns låg någonstans i Baltikum (Lettland). Fornfynd, som nu blivit turistattraktioner, talar om åtminstone Ladoga och nu senast dna-forskare som hävdar att samerna kom från den europeiska kontinenten och invandrade till Skandinavien från söder och öster. Sedan har vi språkforskarna med sina frågor om baltiska, urgermanska och fornnordiska lånord i samiskan.
 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Samernas östliga gräns på kontinenten?
Men, vart gick samernas östliga gräns på kontinenten? En minnessten rest av ryska munkar på ryska från 1500-talet säger att när vi munkar kom hit fanns bara samer. Minnesstenen är ganska okänd för samiska historiker. Inte undra på det? Minnesstenen finns så långt österut som i Archangelsk län på andra sidan Vita havet. Men, det finns även samiska föremål som hittats och finns bevarade på ett museum i Archangelsk län. I tillägg har ryska forskare svårt att förklara ortsnamn längst floden Dvina. Ryske vetenskapsmannen Alexander Davidov har menat att det är fråga om samiska ortnamn.
Språkforskarna har i sin tur även andra frågeställningar som komplicerar det hela ytterligare med samernas och samiskans ursprung. Om samiskan tillhör i dag den finsk-ugriska språkstammen och som uppstod vid Uralbergen, varför spred sig finsk-ugriskan bara västerut? Varför inte mer logiskt som andra språk som ringar på vattnet, dvs österut? Kan det vara så att de finsk-ugriska språken spred sig från väst och österut fram till området runt Ural? Till detta kommer ytterligare frågor. Samernas språkligt mest östliga släktingar Hanti och Mansi folken finns i Väst Sibirien. Men, de har inga genetiska likheter med samerna enligt dna-forskarna. I tillägg så kompliceras frågeställningar om ursprung ytterligare? Alla finsk-ugriska språk, utom ungerskan, och inklusive finskan är eller har varit mycket små språkgrupper?

Cirkumpolär folkgrupp?
I sammanhanget skall nämnas att det även dykt upp en ny cirkumpolär teori, dvs att alla folkslag, samer, inuiter (eskimåer) och indianer har ett gemensamt ursprung. Förfäktare av teorin har dessutom en hel del argument mot och ifrågasättande av dagens dna-forskare?

                                                     Lars-Nila Lasko

Sameland flyttar på sig
Även om samerna nuvarande utbredningsområde ”Sápmi” sträcker sig över fyra länder, Skandinavien, norra Finland och nordöstra Ryssland, och bebott området under några tusen år, så får man utgå från att samernas utbredningsområde under historiens lopp förändrats i och med samernas egna folkvandringar.

Blogg med vandring genom tidevarv
Denna blogg om samisk historia börjar från början och slutar vid 2000-talet om bloggen nu slutar?
Temat som inleder bloggen är ”Samernas ursprung”. Ett tema som ställer fler frågor än svar. Det blir en vandring, minst sagt, genom tidevarv där jag kommer att ta upp dokument, handlingar och historiska spår av samerna som inte finns i historieböcker om samerna.
Under bloggens första tema ”Samernas ursprung” kommer jag att även ta upp bisarra teorier om samernas ursprung som exempelvis; En av Sveriges främsta historiker ansåg att all världens folk inkluderat samerna utvandrat från Kemi lappmark, En annan professor att israels folk och samerna har ett närs släktskap och samiskan kommer från hebreiskan har, Samernas eget försvunna ”Atlantis”, Att samiska föremål hittats långt utanför Sameland och finns på ett lokalt okänt museum, Att en historieprofessor menat att Ålandmåste varit befolkat av samer, Ett tidigare 500 årigt okänt monumentsom talar om att samerna måste ha haft havsgående båtar och vad kan det innebära, Urgamla samiska ord som inte borde finnas men som finns, samt nya obestridbara dna-fakta om samernas ursprung som fått finska forskare att gå i taket och mycket mer.

 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Historia och juridik
De är få folk i världen, som samerna, där juridik, rättigheter och historia är så sammanvävd. Enbart tidsepokers olika syn på samerna har förändrat lagstiftning om samerna. Den historiska utvecklingen har gått hand i hand med rättsutvecklingen. Därför måste samiska jurister även bli historiker. Intressant är att även historiker om samerna blivit jurister eller rättshistoriker i sina publikationer. Det visar hur ämnena historia och rättigheter hör så nära samman när det gäller samerna!
Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Saami history in English and Swedish by Lars-Nila Lasko

Syftet med denna blogg är att vara ett litet ljus i mörkret och försöker sprida information om samisk historia. Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Förhoppningsvis den här bloggen kommer att skapa  intresse för samiska historia  och  inspirera andra att  studera, läsa,  diskutera och kanske  börja blogga  om samisk historia, samisk kultur och samiska traditioner!

Förhoppningsvis den här bloggen kommer också att vara ett litet bidrag till  förståelsen  och  respekten  för samerna och samisk kultur, öka  toleransen  för det samiska folket och  öppna hjärtan.

Men om du förstår  engelska  bloggen kommer också att vara på ditt språk på  http://www.saamihistoryblog.wordpress.com. Syftet med den engelska delen av bloggen är att ge våra internationella besökare en hjälpande hand i och runt de samiska Historia och samiska rättigheter. Därför engelska delen av bloggen helt skriven på engelska och riktar sig mot en internationell publik.

Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samisk historieblogg som motvikt av Lars-Nila Lasko

This bloggen HAR as Syfte Att vara En liten  ljusfackla  i mörkret and försöka sprida informations about Samisk historia. Sv Annan sak as Jag Vill uppnå ÄR attR  SKAPA intresse FÖR Samisk historia.

Förhoppningsvis Kommer this historieblogg attR inspirera Andra attR  Studera,  LASA,  Diskutera  and gärna  BORJA Blogga  about Samisk Historia och Samiska traditioner! Förhoppningsvis Kommer This bloggen available attR underlätta attR svära in alla Frågor as Jag Får about Samiska rättigheter och historia.

Män, This bloggen Har available Ett djupare Syfte.

Boxar sv skarp intolerans MOT Samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, Laser inlägg på Facebook Eller jag bloggar SÅ upptäcker man Snart Hur utbredd intoleransen Ar. Förhoppningsvis kan-This bloggen Vara Ett Litet bidrag till  förståelsen  and  respekten  FÖR Samerna and Samisk kultur.

Förhoppningsvis kan-This bloggen  Öka toleransen  for och  Öppna hjärtan  för Det Samiska Folket.

                                                        Lars-Nila Lasko

Förutom Ovan is also available Ett ytterligare Syfte Med this historieblogg as HAR Med  motvikt  attR Göra jag Dagens  historiedebatt about Samerna. Jag manga inlägg in Nätet kan-man fa uppfattningen attR Samerna KommITs Relativt skickas tills SITT nuvarande bosättningsområde - Sápmi Eller Sameland. Jag Olika bloggar about fornnordisk religionen hävdas attR Samerna lånat HeLa synd schamanism AV Svenskarna. På andra Stallen in internet ifrågasätts arkeologifynd i Norr as Samiska. Jag rättshistoriska debatten talaer about Samiska rättigheter as historielösa, Nya påfund and privilegier. Allt This Går attR bemöta Med saklighet and fakta.

Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan