fredag 1 januari 2016

Växande svensk nationalism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån Kommer Samerna?
Samernas Ursprung Har intresserat Forskare åtminstone sedan Johannes Schefferus TID in 1600-talet. Män, fortfarande FLERA Hundra år EFTER Schefferus Tid ÄR fortfarande Samernas Ursprung en omdiskuterad Fråga.


Samernas Ursprung Har blivit sv het Fråga
Samernas Ursprung Har dessutom blivit sv  het Fråga  jag and Med  växande svensk nationalismen. På nationalistiska forum and nyhetssajter diskuteras about Samerna Kan räknas as   svenskar, Samernas Ursprung  and Närs de invandrat  till "Sverige". Debatten Bygger huvudsakligen in  antaganden  and tyckanden utan fakta.


Nationalistiska forum and Samernas Ursprung
På  www.nordfront.se  Kan man Lasa "Att Samerna skulle Vara Sveriges ursprungsbefolkning is a propagandamyt as Våra Fiender Använder sig AV and as, tyvärr, rotad ÄR Starkt intetsägande MANGA svenskar. Sverige befolkades söderifrån AV germanska folkstammar "... and in   www.nordisk.nu" lapparna kom Senare mottagare än germanerna bevisas AV Arkeologiska forskningsresultat. Sveriges äldsta fynd Nämnden för mänsklig Aktivitet Har hittats i Skåne ". Liknande  oseriösa kommentarer  also in  www.patriot.nu  and Andra nationalistiska forum.

Samernas Ursprung and begreppsförvirring
"Urfolk" ar Ett nytt begrepp i folkrätten and as införts i Nya folkrättsliga dokument as  ILO  konvention 169, (antagen AV International Labor Organisation år 1989), and  FN: s Deklaration Om urfolk, (antagen AV Förenta Nationerna år 2007). Begreppet urfolk ÄR Ett  juridiskt begrepp  and betyder integre The same sak as Ett folks Ursprung, varifrån Ett folk Kommer Eller vem as kom Först. Det Juridiska begreppet "urfolk" har Bara tillkommit FÖR Att Veta vilka folk mannen Talar about i FN dokument. Det Kunde Lika gärna hetat "Ecofolk" elller "Xfolk". Män, VÄRLDENS alla nationer tyckte "Urfolk" Passade Bäst and var Mest beskrivande.
Nu ska det tilläggas ATT i de folkrättsliga dokumenten heter det "ursprungsbefolkningar". This översatte UD Först till "Urbefolkning" och Senare till "Urfolk". Sa Ordet urfolk ÄR Bara en svensk Översättning.
Jag Kommer i NÄSTA blogginlägg närmare förklara Det folkrättsliga begreppet "Urfolk".
Begreppet urfolk HAR docka tolkats i nationalistiska forumet as vem as kom Först and startat sv het debatt about Samernas Ursprung.

Nationalism
Nationalism i sig Själv kan-hektar positiva, Trevliga and harmlösa uttrycksformer as jag exempelvis idrottssammanhang Närs människor hejar in tävlande from håla Egna nationen.
Män, nationalism Kan available ta sig Andra uttryckssätt Med ödesdigra konsekvenser Eller as Leder till motsättningar Mellan folkgrupper.
Nationalism ÄR Ett tankesystem as Bygger in iDEN about sv  särskild gemenskap  Inom nationens gränser. Numera Talar man about  Olika Typer AV nationalismen. De Olika nationalismerna Bygger in  Olika grundantaganden about Nationell gemenskap  and kost alltså Yttra sig in Skilda SATT.
Jag DAG HAR Forskare as Benedict Anderson and Andra  ifrågasatt de Nationella gemenskaperna  as verkliga företeelser. Jag Stallet Talar man about nationalism as "föreställda gemenskaper". Beroende in Vilken föreställning man har under about nationalitetens grunder and nationers-funktion Kommer Nationalismen also attR ta sig Olika tidigare.
Vissa torv nationalister Har föreställning about the English nationen historiskt Tillhör Eller Innehåller enbart sv  VISS  ras-Eller sv  VISS folkgrupp. Jag Sadana falla Fors argumentationer attR Samer integre kost hektar sv historisk Förankring jag Det Territorium  as bildar nationen Sverige. Från en Sådan  utgångspunkt  SÅ Måste Samerna  invandrat  Senare mottagare än det "Germanska" Eller "Svenska Folket".
Jag This bloggen Kommer Jag Med fakta visa på ATT  SÅ integre var Fallet.

Bloggfråga?
In This bloggen Skall Jag försöka mota okunskap about Samernas historia Med Kunskap. Eller Går Det integre Att möta okunskap Med Kunskap?


Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar