måndag 28 december 2015

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk Historieblogg
"Man Kan till Äventyrs Fråga sig about Samerna Har Någon historia."
DETTA ÄR inledningen till avsnittet Samernas historia i professor Björn Collinders ÅR 1953 utkomna bok "Lapparna". Lappologen Gustav von Duben Skriver ATT Samerna ÄR Ett historielöst folk Med Orden "Man Kan egentligen Icke tala about en Lapp-folkets historia".
Aven about professor Collinder Inte var Någon professor i samisk historia and ifrågasatte Om Samerna Har Haft Någon historia, SA Har frågan aktualitet from Ett Annat perspektiv - Vad vet folk OM Samerna and Samernas historia?
Ser man till Vad eleverna i svenska Skolor Läser Om Samerna SÅ Läser de about USAs historia en Om Samernas?
Ser man till gemene mans kunskaper about Samernas historia ÄR håla minST SAGT bristfällig. Titt as tatt Dyker Det upp insändare jag Norrlandspressen attR Samerna nyligen invandrat, integre ÄR Ett urfolk i Sverige Eller Andra historielösa synvinklar in Samerna.
Ser man till litteraturen about Samerna SÅ Kan man undra OM boxar Någon historia Om Samerna Att skriva about?
This bloggen HAR as Syfte Att vara En liten ljusfackla i mörkret and försöka sprida Någon informations about Samisk historia.
Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar