tisdag 29 december 2015

Varför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

This bloggen HAR as Syfte Att vara En liten ljusfackla i mörkret and försöka sprida Någon informations about Samisk historia. Det ÄR syftet Med bloggen.


 Lars-Nila Lasko
                                                             Lars-Nila Lasko


Män, This bloggen Har available Ett Annat Syfte!

Inom alla yrken SÅ specialiseras folk meren and meren. SÃ aven intetsägande jurister. Man kan-integre Vara specialist in Allt i Dagens Lagstiftning. Särskilt integre Med ca. 2000 Nya skattelagsändringar and ca. 1000 Andra lagändringar varje Ar.

Bland minoriteter Tror Jag attR utvecklingen HAR GATT håla motsatta. Som Samisk juristen SÅ Blir mannen HeLa Samiska folkets jurist. Vi-ÄR fa jurister intetsägande Samerna as kost räknas i Antal i ENA Handens fingrar. Å Andra Sidan verkar Det as samer Hellre VANDER SIG tills Samiska jurister mottagare än Andra jurister. Den Samiska allmänheten ringer oss, mejlar Eller Skriver Brev Med Frågor Om alla möjliga Juridiska ärenden.

Samiska rättigheter ÄR Starkt förbunden Med historia. Samiska rättigheter jag Dag Vilar in urminnes HAVD. För Att förstå and Tolka Dagens rättigheter Måste man Första Hur Samiska rättigheter utvecklat sig ÖVER Mycket lång tre gånger dagligen. Utan Att förstå Samernas historia SÅ kan-man integre Första Dagens Samiska situation ELLER Dagens Samiska rättigheter.

Jag Får en HEL del Frågor varje vecka via e-post, telefon and Brev. För ATT underlätta ATT svära in alla Frågor as Jag Får SÅ HAR Jag startat webbplatsen blogg om samisk historia and rättigheter Där Jag Skall ta Allt from Början till 2000-talet. Syftet Med bloggen attR upplysa allmänheten about Samisk historia. Män, also Nämnden för ATT ÄR ATT underlätta ATT svära in alla Frågor as Jag FAR.

Det Enda Jag ÄR Radd för Ar attR kanske EFFEKTEN Blir Det motsatta, DVS Jag Får fler Frågor ???


Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar