tisdag 29 december 2015

Samisk historieblogg för att öppna hjärtan av Lars-Nila Lasko

This bloggen HAR as Syfte Att vara En liten  ljusfackla  i mörkret and försöka sprida informations about Samisk historia.

Sv Annan sak as Jag Vill uppnå ÄR attR  SKAPA intresse FÖR Samisk historia. Förhoppningsvis Kommer this historie-blogg attR inspirera Andra attR  Studera,  LASA,  Diskutera  and gärna  BORJA Blogga  about Samisk Historia och Samiska traditioner!

Förhoppningsvis Kommer This bloggen available attR underlätta attR svära in alla Frågor as Jag Får about Samiska rättigheter och historia. Män, Jag ÄR Inte Säker. Kanske Jag Får mer Frågor Istället ?????


 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko


Män, This bloggen Har available Ett djupare Syfte.

Boxar sv skarp intolerans MOT Samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, Laser inlägg på Facebook Eller jag bloggar SÅ upptäcker man Snart Hur utbredd intoleransen Ar.
Förhoppningsvis kan-This bloggen Vara Ett Litet bidrag till  förståelsen  and  respekten  FÖR Samerna and Samisk kultur. Förhopningsvis kost This bloggen  Öka toleransen  for och  Öppna hjärtan  för Det Samiska Folket.

Samernas historia is a del Av de nordiska ländernas historia Eller tvärtom. Vi Har levt sida VID Sida för en Mycket lång Tid. Under lång Tid Har en interaktion and utbyte AV ord, kultur, religion and Mycket mer skett. Travar boxar en intolerans MOT Samerna. Jag vägrar attR tro attR håla ÄR Allmänt utbredd. Män, de facto SÅ also intoleransen avgiftsbelagd Samerna dar.

Jag Tror and Hoppas ATT about man förklarar Samernas Långa historia i Sameland kost This Öka förståelsen FÖR Samisk Kultur och traditioner.

Jag Tror and Hoppas ATT about man förklarar Samernas Historia och Grunderna FÖR Samernas Rätt to mark och Vatten kost This Öka förståelsen FÖR Samiska rättigheter.

Jag Tror and Hoppas ATT about man förklarar Samernas Långa historia i Sameland kost This Öka förståelsen FÖR Samiska the language and språkrättigheter.

Förutom Ovan is also available Ett ytterligare Syfte Med this historieblogg as HAR Med  motvikt  attR Göra jag Dagens  historiedebatt about Samerna. About This förklarar Jag i NÄSTA blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar