tisdag 29 december 2015

Samisk historieblogg som motvikt av Lars-Nila Lasko

This bloggen HAR as Syfte Att vara En liten  ljusfackla  i mörkret and försöka sprida informations about Samisk historia. Sv Annan sak as Jag Vill uppnå ÄR attR  SKAPA intresse FÖR Samisk historia.

Förhoppningsvis Kommer this historieblogg attR inspirera Andra attR  Studera,  LASA,  Diskutera  and gärna  BORJA Blogga  about Samisk Historia och Samiska traditioner! Förhoppningsvis Kommer This bloggen available attR underlätta attR svära in alla Frågor as Jag Får about Samiska rättigheter och historia.

Män, This bloggen Har available Ett djupare Syfte.

Boxar sv skarp intolerans MOT Samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, Laser inlägg på Facebook Eller jag bloggar SÅ upptäcker man Snart Hur utbredd intoleransen Ar. Förhoppningsvis kan-This bloggen Vara Ett Litet bidrag till  förståelsen  and  respekten  FÖR Samerna and Samisk kultur.

Förhoppningsvis kan-This bloggen  Öka toleransen  for och  Öppna hjärtan  för Det Samiska Folket.

                                                        Lars-Nila Lasko

Förutom Ovan is also available Ett ytterligare Syfte Med this historieblogg as HAR Med  motvikt  attR Göra jag Dagens  historiedebatt about Samerna. Jag manga inlägg in Nätet kan-man fa uppfattningen attR Samerna KommITs Relativt skickas tills SITT nuvarande bosättningsområde - Sápmi Eller Sameland. Jag Olika bloggar about fornnordisk religionen hävdas attR Samerna lånat HeLa synd schamanism AV Svenskarna. På andra Stallen in internet ifrågasätts arkeologifynd i Norr as Samiska. Jag rättshistoriska debatten talaer about Samiska rättigheter as historielösa, Nya påfund and privilegier. Allt This Går attR bemöta Med saklighet and fakta.

Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar